Kao pojedinci imamo odgovornost prema sredini u kojoj živimo, ljudima i prirodi koja nas okružuje. Papirne kese iz naše proizvodnje su proizvedene od papira koji potiče iz održivih šuma koje se konstantno obnavljaju i čija se eksploatacija vrši u ravnoteži sa okolinom.

Papirne kese su proizvedene od celuloznog papira koji je biorazgradiv materijal. Potrebno je 6-8 nedelja da se papirna kesa razgradi , pritom ne škodeći okolini.

Papirne kese se zbog svoje čvrstine mogu koristiti više puta.

Papirne kese se mogu reciklirati više puta, čime se u velikoj meri umanjuje potrošnja novih materijala za proizvodnju.

Uobičajena je potražnja tržišta da papirne kese imaju FSC™ sertifikat.

FSC™ SERTIFIKOVANA KOMPANIJA

Na zahtev, naši proizvodi se mogu isporučiti i proizvesti sa FSC™ sertifikovanim materijalom u skladu sa standardima zahtevanim od sistema sertifikacije, koristeći materijale iz sertifikovanog lanca snabdevanja.

Naša firma poseduje FSC™ sertifikat, čime aktivno podržavamo ekološku svest i promovišemo proizvodnju sirovinama iz održivih izvora.